SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Liturgické čítania na rok 2020

  Nájdete tu denné čítania pre liturgické slávenia na rok 2020

  Liturgické čítania na:
  Dátum Prvé čítanie Žalm Druhé čítanie Evanjelium
  1.10.2020 Jób 19, 1. 21-27 Ž 27, 7-9. 13-14 Lk 10, 1-12
  2.10.2020 Jób 38, 1. 12-21; 40, 3-5 Ž 139, 1-3. 7-10. 13-14 Mt 18, 1-5. 10
  3.10.2020 Jób 42, 1-3. 5-6. 12-16 Ž 119, 66. 71. 75. 91. 125. 130 Lk 10, 17-24
  4.10.2020 Iz 5, 1-7 Ž 80, 9. 12-16. 19-20 Flp 4, 6-9 Mt 21, 33-43
  5.10.2020 Gal 1, 6-12 Ž 111, 1-2. 7-9. 10 Lk 10, 25-37
  6.10.2020 Gal 1, 13-24 Ž 139, 1-3. 13-15 Lk 10, 38-42
  7.10.2020 Gal 2, 1-2. 7-14 Ž 117 Lk 11, 1-4
  8.10.2020 Gal 3, 1-5 Lk 1, 69-75 Lk 11, 5-13
  9.10.2020 Gal 3, 7-14 Ž 111, 1-6 Lk 11, 15-26
  10.10.2020 Gal 3, 22-29 Ž 105, 2-7 Lk 11, 27-28
  11.10.2020 Iz 25, 6-10 Ž 23 Flp 4, 12-14. 19-20 Mt 22, 1-14
  12.10.2020 Gal 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1 Ž 113, 1-5. 6-7 Lk 11, 29-32
  13.10.2020 Gal 5, 1-6 Ž 119, 41. 43-45. 47-48 Lk 11, 37-41
  14.10.2020 Gal 5, 18-25 Ž 1, 1-4. 6 Lk 11, 42-46
  15.10.2020 Ef 1, 1-10 Ž 98, 1-6 Lk 11, 47-54
  16.10.2020 Ef 1, 11-14 Ž 33, 1-2. 4-5. 12-13 Lk 12, 1-7
  17.10.2020 Ef 1, 15-23 Ž 8, 2-7 Lk 12, 8-12
  18.10.2020 Iz 45, 1. 4-6 Ž 96, 1. 3-5. 7-10 1 Sol 1, 1-5 Mt 22, 15-21
  19.10.2020 Ef 2, 1-10 Ž 100, 2-5 Lk 12, 13-21
  20.10.2020 Ef 2, 12-22 Ž 85, 9-14 Lk 12, 35-38
  21.10.2020 Ef 3, 2-12 Iz 12, 2-3. 4-6 Lk 12, 39-48
  22.10.2020 Ef 3, 14-21 Ž 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 Lk 12, 49-53
  23.10.2020 Ef 4, 1-6 Ž 24, 1-6 Lk 12, 54-59
  24.10.2020 Ef 4, 7-16 Ž 122, 1-5 Lk 13, 1-9
  25.10.2020 Ex 22, 20-26 Ž 18, 2-4. 47. 51 1 Sol 1, 5-10 Mt 22, 34-40
  26.10.2020 Ef 4, 32 – 5, 8 Ž 1, 1-4. 6 Lk 13, 10-17
  27.10.2020 Ef 5, 21-33 Ž 128, 1-5 Lk 13, 18-21
  28.10.2020 Ef 2, 19-22 Ž 19, 2-5 Lk 6, 12-19
  29.10.2020 Ef 6, 10-20 Ž 144, 1-2. 9-10 Lk 13, 31-35
  30.10.2020 Flp 1, 1-11 Ž 111, 1-6 Lk 14, 1-6
  31.10.2020 Flp 1, 18-26 Ž 42, 2-3. 5 Lk 14, 1. 7-11
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky