SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Liturgické čítania na rok 2020

  Nájdete tu denné čítania pre liturgické slávenia na rok 2020

  Liturgické čítania na:
  Dátum Prvé čítanie Žalm Druhé čítanie Evanjelium
  1.8.2020 Jer 26, 11-16. 24 Ž 69, 15-16. 30-31. 33-34 Mt 14, 1-12
  2.8.2020 Iz 55, 1-3 Ž 145, 8-9. 15-18 Rim 8, 35. 37-39 Mt 14, 13-21
  3.8.2020 Jer 28, 1-17 Ž 119, 29. 43. 79-80. 95. 102 Mt 14, 22-36
  4.8.2020 Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22 Ž 102, 16-23. 29 Mt 15, 1-2. 10-14
  5.8.2020 Jer 31, 1-7 Jer 31, 10-13 Mt 15, 21-28
  6.8.2020 Dan 7, 9-10. 13-14 ; 2 Pt 1, 16-19 Ž 97, 1-2. 5-6. 9 Mt 17, 1-9
  7.8.2020 Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7 Dt 32, 35-36. 39. 41 Mt 16, 24-28
  8.8.2020 Hab 1, 12 – 2, 4 Ž 9, 8-13 Mt 17, 14-20
  9.8.2020 1 Kr 19, 9. 11-13 Ž 85, 9-14 Rim 9, 1-5 Mt 14, 22-33
  10.8.2020 2 Kor 9, 6-10 Ž 112, 1-2. 5-9 Jn 12, 24-26
  11.8.2020 Ez 2, 8 – 3, 4 Ž 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131 Mt 18, 1-5. 10. 12-14
  12.8.2020 Ez 9, 1-7; 10, 18-22 Ž 113, 1-6 Mt 18, 15-20
  13.8.2020 Ez 12, 1-12 Ž 78, 56-59. 61-62 Mt 18, 21 – 19, 1
  14.8.2020 Ez 16, 1-15. 60. 63 Iz 12, 2-6 Mt 19, 3-12
  15.8.2020 Zjv 11, 19; 12, 1-6. 10 Ž 45, 10-12. 15-16 1 Kor 15, 20-27 Lk 1, 39-56
  16.8.2020 Iz 56, 1. 6-7 Ž 67, 2-3. 5-6. 8 Rim 11, 13-15. 29-32 Mt 15, 21-28
  17.8.2020 Ez 24, 15-24 Dt 32, 18-21 Mt 19, 16-22
  18.8.2020 Ez 28, 1-10 Dt 32, 26-28. 30. 35-36 Mt 19, 23-30
  19.8.2020 Ez 34, 1-11 Ž 23 Mt 20, 1-16
  20.8.2020 Ez 36, 23-28 Ž 51, 12-15. 18-19 Mt 22, 1-14
  21.8.2020 Ez 37, 1-14 Ž 107, 2-9 Mt 22, 34-40
  22.8.2020 Ez 43, 1-7 Ž 85, 9. 10-14 Mt 23, 1-12
  23.8.2020 Iz 22, 19-23 Ž 138, 1-3. 6. 8 Rim 11, 33-36 Mt 16, 13-20
  24.8.2020 Zjv 21, 9-14 Ž 145, 10-13. 17-18 Jn 1, 45-51
  25.8.2020 2 Sol 2, 1-3. 14-17 Ž 96, 10-13 Mt 23, 23-26
  26.8.2020 2 Sol 3, 6-10. 16-18 Ž 128, 1-2. 4-5 Mt 23, 27-32
  27.8.2020 1 Kor 1, 1-9 Ž 145, 2-7 Mt 24, 42-51
  28.8.2020 1 Kor 1. 17-25 Ž 33, 1-2. 4-5. 10-11 Mt 25, 1-13
  29.8.2020 1 Kor 1, 26-31 Ž 33, 12-13. 18-21 Mk 6, 17-29
  30.8.2020 Jer 20, 7-9 Ž 63, 2-6. 8-9 Rim 12, 1-2 Mt 16, 21-27
  31.8.2020 1 Kor 2, 1-5 Ž 119, 97-102 Lk 4, 16-30
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky